Uzmanlığımız, ürün tasarım ve marka konumlandırma aşamalarında sağlıklı analizlerle marka bilinilirliğinin geliştirilmesi ve firma kültürünün güçlendirilmesidir.

Marka karakterinin netleşmesi, markanın ruha büründüğü aşamadır. Türk ve dünya markalarında nice örneğine tanık olduğumuz zorlu aşamaları pas geçerek, bu ruhu görünür kılmak profesyonel dokunuşla dinamik çözümler gerektirir.

Ekibinizle yapacağımız bu çalışmalarda; kimi zaman korkularımızla yüzleşeceğiz, kimi zaman güleceğiz, ama sonuç olarak gelecekte güzel hikayelerin en başında yer alacak kuvvetli bir geçmiş bırakacağız.

Mevcut sisteme katkımız

Marka ve sistem tasarımı

 • Bilgi Teknolojileri çalışanları ve marka liderleri ile iş birliği içerisinde
 • Marka stratejisinin belirlenmesi
 • Üretim planlama
 • Satın alma
 • Maliyet hesapları
 • Süreç analizlerinin yapılması
 • Süreç sırasında revizelerin uyumluluğunu sağlama
 • Raporlama
 • Marka isminin bulunması
 • Marka kurumsal kimliğinin oluşturulması
 • Araştırma ve analizlerin yapılması
 • Marka stratejisinin belirlenmesi
 • Bilgi Teknolojileri alt yapısının oluşturulması
 • Marka konumlandırma
 • İletişim planlaması
 • Tüm süreçlerin gözden geçirilip revizelerinin yapılması
 • Süreçlerin ölçümlenmesi
 • Tüm süreçlerin ölçümlenebileceği sistemin kurulması
 • Tüketici profil tespiti
 • Marka konum analizi
 • Hedefe yönelik strateji
 • Tüketici profil tespiti
 • Marka konum analizi
 • Hedefe yönelik strateji

Projeniz sadece Marka değil Moda da olacak.

"Bir şirket tüm sermayesini ve öz kaynaklarını kaybetse bile marka değeri sayesinde bunları tekrardan inşa edebilir."

David Aaker